سال 1395

مقالات در سال 1395


ردیف

عنوان مقاله

نام کنفرانس1

مدلسازی ژنراتور القایی در توربین های بادی به منظور DFIG
 شبیه سازی خطای سه فاز با استفاده از
MATLAB-SIMULINK

یازدهمین همایش بین المللی انرژی


2

بررسی پارامترهای زمین شناسی در طراحی شبکه فشار متوسط توزیع نیروی برق

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی


3

Safe transition from connection mode to islanding
mode in Microgrids

Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)


4

شبکه های فشار (RCM) افزایش قابلیت اطمینان تعمیرات محور
متوسط هوایی توزیع نیروی برق استان مرکزی

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


5

تاثیر ورود دیجی ها بر روی پارامترهای الکتریکی درشبکه های توزیع
استان مرکسی

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی


6

اتوماسیون شبکه های توزیع با جایابی بهینه کلیدهای قدرت کنترل راه دور به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP

کنفرانس مهندسی بین المللی برق


7

انتخاب ترانسفورماتورهای ظرفیت مناسب جهت جایگزینی ترانسهای
کمبار و تاثیر آن بر کاهش تلفات توان در استان مرکزی

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


18

شبیه سازی و پیش بینی تقاضای برق خانگی با استفاده از مدلهای ANFIS-ARMI-CMDH

یازدهمین همایش بین المللی انرژی


9

Optimal Capacitor Placement to Improve Distribution Network Efficiency by Considering Reliability of Capacitors

سومین کنفرانس مهندسی برق ،کامپیوتر


10

بررسی تاثیر استفاده از سیستم موبایل GIS در بخش طراحی شبکه توزیع نیروی برق

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


11

بررسی امنیت اطلاعات در پروتکل های استاندارد اتوماسیون شبکه های
توزیع برق

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی


12

شبیه سازی و مدلسازی تاثیر بارهای غیرخطی روی شبکه توزیع و
رتبه بندی بارها بر اساس شاخص جدید پیشنهادی

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


13

بزرسی عوامل مؤثز بز ایجاد معنویت در محیط کار :
مطالعه موردی: شزکت توسیع نیزوی بزق استان مزکشی

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


14

بررسی ارتباط بین سیستم مدیریت پاداش با انگیزش کارکنان و
ارتقاء عملکرد فردی و سازمانی کارکنان سازمان

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


15

بررسی تاثیر استفاده از سیستم GIS در کنترل پروژه های توسعه و بهینه
سازی شبکه توزیع نیروی برق

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


16

مناسب برای کنترل خطرات ناشی از بروز آرک فلش PPE تعیین
(برای مشاغل برقکاری شبکه های توزیع برق بر اساس
استانداردهای معتبر ایمنی)

بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق


تاریخ به روز رسانی:
1395/06/07
تعداد بازدید:
1402
Powered by DorsaPortal