سال 1394

اولویت های تحقیقاتی سال 94

ردیف

عنوان تحقیق

1

پیاده سازی سیستم ضد سرقت تجهیزات و تاسیسات شبکه های توزیع برق با امکان تعیین محل سرقت

2

هوشمند سازی روشنایی معابر به منظور بهبود عملکرد شبانه روز و کاهش مصرف انرژی

3

شناسایی و بررسی موانع و چالشهای امنیتی استفاده از کنتورهای هوشمند و راهکارهای مقابله با آن

4

پیاده سازی مدل انگیزش برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

5

    امکانسنجی و طراحی سازوکار هوشمندسازی شبکه با هدف مشارکت مشترکین در پاسخگویی بار

6

ارائه راهکارهایی جهت کاهش سرکابل زدگی

7

جمع آوری اطلاعات و محاسبه ارزش خاموشی بارهای مختلف شبکه به منظور دسته بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شبکه از لحاظ اهمیت بارها

8

بررسی الگوی مصرف مشترکین استان مرکزی در تعرفه ها و نواحی مختلف و ارائه روشی برای جایابی بهینه تولیدات پراکنده در سیستم توزیع

9

مطالعات بارهوشمند و دسته بندی بارها با هدف بدست آوردن منحنی بار فیدرها و تخمین بار پست های توزیع بصورت اتوماتیک و هوشمند

10

امکانسنجی و طراحی سازوکار برونسپاری فعالیت های بازرگانی انرژی شرکت توزیع استان مرکزی به منظور ایجاد رقابت خرده فروشی و بهبود کیفیت تجاری

11

بررسی و مقایسه ارائه خدمات به مشترکین در ایران و مقایسه با چند شرکت توزیع و سه کشور توسعه یافته و ارائه راهکارهای جزئی و قابل اجرا

12

شناسایی عوامل اصلی عدم تمایل پرسنل در به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود

13

بررسی رابطه توانمند سازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

14

موانع رشد اخلاق حرفه ای شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

15

چگونگی حفظ کارکنان توانمند - راهبرد اصلی مدیران موفق در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

16

شناسایی و اولویت بندی در راهکارهای مقابله با بحران های فنی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

17

سیستم اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

18

آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

19

بررسی میزان تعهد سازمانی مشاغل درآمدزای سازمان از جمله کنتور خوانی و روش های افزایش انگیزه

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/09
تعداد بازدید:
1397
Powered by DorsaPortal